4 skvelé športy pre duchovný rozvoj

4 skvelé športy pre duchovný rozvoj

skvelé fyzické aktivity pre mentálny vývoj

4 skvelé športy pre duchovný rozvoj

Karate

Karate založil indický mních (hinduista) Daruma Taishi (Bodhudharma), keď navštívil kláštor v Šaoline, aby žiakov naučil rozvíjať vytrvalosť a fyzickú silu nevyhnutnú na znášanie disciplíny vyplývajúcej z ich náboženstva. Tu začal vyučovať zenbudizmus. Karate sa začalo šíriť spolu so šírením Zen budhizmu.

Dnes sa používa názov Karate-do. Do znamená „cesta“ (Tao), čiže spolu: Cesta prázdných rúk. Piktogram „cesta“ znamená určitý proces istým smerom (proces vystupovania vedenia a hlavy).

Niektoré kata vzdávali poctu budhistickému náboženstvu a upozorňovali na budhistické koncepty.

„Dýchacie kata“- Bola vytvorená okrem iného na to, aby naučila cvičencov pracovať s vnútornou energiou Ki (Čchi). Niektoré názvy: Čierny tiger, Biely tiger, Mier a pokoj.

Klaňanie sa telocvični v seize alebo až po zem. Oltárik zakladateľa, cvičenia so snahou splynúť s energiami.

Masutatsu Oyma jeden z najslávnejších karatistov: „Karate je umenie a filozofia vojny. Nie je dôležitá prehra alebo výhra, ale zdokonalenie seba samého.“

„Karate je metóda formovania osobnosti prostredníctvom sebarealizácie. S cieľom očistiť myseľ a získať vnútorný pokoj, na začiatok a koniec každého tréningu sa používa zenová meditácia…“ Cieľom systému zen (meditácie), podobne ako v klasickej joge, je dosiahnutie vyslobodenia, čiže stavu nadvedomia, nazývaného tiež osvietením… Meditácia Zen je pre začiatočníka a žiaka, ktorý nemá učiteľa, nesmierne nebezpečná…“

 

Joga

Pojem „joga“ pochádza zo sanskritu (jazyk starovekej Indie, kde joga vznikla) a znamená zjednotenie tela, mysle a ducha s Najvyšším princípom (pod týmto slovom sa môže ukrývať mnoho vysvetlení v závislosti od toho, s čím sa vieme vnútorne stotožniť – od Najvyššieho vedomia cez našu vnútornú podstatu, univerzum až po Boha). Okrem toho sa jogou označuje aj jeden zo šiestich ortodoxných filozofických systémov v Indii.

Dnes sa pod slovom joga rozumie najmä súbor fyzických, mentálnych i spirituálnych disciplín. Ich spojnicou a zároveň esenciou jogy je vedomý pohyb zladený s dychom. A dych znamená život.

 

V zásade každý typ jogy postihuje iba jej časť. Napríklad cvičením hatha jogy alebo Iyengar jogy sa môžete zamerať na zdravé a telu prospešné cvičenie i v prípade, že máte životným štýlom alebo chorobou oslabené telo.

Najucelenejším a najrozsiahlejším systémom je aštanga joga, ktorá okrem vyššie uvedeným častí ako ásany, meditácia a podobne v sebe zahŕňa aj systém etických zásad správania sa. Časťou aštanga jogy je hatha joga.

Každý máme za sebou svoj vlastný osobný príbeh, ktorý nás v nejakom momente dostane do bodu, že si líhame na podložku a chceme cvičiť. Berúc do úvahy ľudskú rozmanitosť, nie je možné jednoznačne povedať, že jeden typ jogy je správnejší ako druhý. Nezväzujme sa týmto odmietavým postojom. Každá forma má čo ponúknuť modernému pracujúcemu človeku z mäsa a kostí, ktorý cíti tlak zvyšujúceho sa tempa života a hľadá spôsob, ako sa s tým vyrovnať a znovu získať svoju osobnú rovnováhu.

 

 

Skauting

Skauting je prepracovaný systém výchovy a sebavýchovy, ktorý ponúka pomoc rodičom pri výchove ich detí. Dnešné mladé deti zas oslovuje príťažlivými i nevšednými formami aktivít a činnosti, ktoré vychádzajú z moderných výchovných postupov.

Hry s premysleným cieľom v mladšom veku a plnenie projektov a osobných výziev v staršom veku – to je príťažlivá cesta k osobnému rastu, samostatnosti, schopnosti presadiť sa, povedať si svoj názor, tímovo spolupracovať, schopnosť komunikovať, viesť skupinu ľudí a rozhodovať sa v krízových situáciách.

Zároveň poskytuje mladým ľuďom voľnosť, príležitosť spoznávať, čo v nich v skutočnosti je a čo dokážu – priestor pre kreativitu a vlastnú sebarealizáciu. Skauting je aj dobrodružstvo a kopec zábavy, partia vrstovníkov so spoločnými záujmami, s ktorými si vytvárajú dlhotrvajúce priateľstvá a vzájomne sa podporujú.

 

Parkour

Parkour je, zjednodušene povedané, umenie dostať sa z bodu A do bodu B čo najpriamočiarejšie a najefektívnejšie. Pračlovečí parkour je v lese naboso, no moderný, mestský parkour ma tiež niečo do seba.

Parkour je úžasný spôsob ako postupne odbúravať strach. Strach z pádu, strach z výšky… je to tiež dobrý spôsob ako sa naučiť prekonávať prekážky – nie len fyzické prekážky v tvojej dráhe behu, ale aj mentálne prekážky v živote.

Dnes sa parkour robí prevažne v meste. Obe majú spoločnú najzákladnejšiu ľudskú lokomóciu: beh. Nikdy som nebol fanúšikom behu na trati, alebo ešte menej na páse. Ako forma presunu to ale v kombinácií so zdolávaním prekážok dokáže byť skutočná sranda.

Parkour je tiež výborný nástroj na rozvoj tvojho výskoku (či už do výšky, do diaľky, alebo jeho presnosti), rovnováhy a na spoznanie tvojich schopností. V praxi ho oceníš napríklad keď chceš dobehnúť na autobus a máš v ceste zábradlie, alebo keď chceš preliezť plot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *